Ples

Platební údaje (nejprve prosím vyplňte formulář):

Bankovní účet střediska – č. 2000556454/2010, variabilní symbol 20191123, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení, které jste uvedli ve formuláři.