O našem středisku

Výprava na Chlum - srpen 1947

Výprava na Chlum – srpen 1947

Počátky skautského střediska v Žamberku se datují do roku 1945. V té době také probíhala celorepubliková obnova Junáka po 2. světové válce (více o historii Junáka např. na webu www.skaut.cz). Vzniklo několik oddílů – chlapeckých i dívčích – a v roce 1947 se dokonce dva členové 1. oddílu skautů zúčastnili jamboree (mezinárodní skautské setkání) ve Francii. Vzestup komunistů k moci skautingu ale znovu nepřál a tak se poslední, téměř nelegální, tábor konal v roce 1951.

 

Naše světlušky na okresním kole Závodu vlčat a světlušek v České Třebové - 1970

Naše světlušky na okresním kole Závodu vlčat a světlušek – Česká Třebová, 1970

Pražské jaro v roce 1968 přineslo další obnovu Junáka v ČSSR, nejinak tomu bylo i v Žamberku. Znovuzrození žamberských skautů a skautek bylo velmi rychlé a opět probíhal celoroční program v klubovnách. Všichni se už také těšili, že po dlouhé době pojedou na tábor. 1. oddíl skautů měl odjíždět ve středu 21. srpna 1968 – nikam ale kvůli “návštěvě” z východních zemí nejeli. 2. oddíl skautů již byl tou dobou týden na táboře, předčasně jej bohužel museli ukončit.

V roce 1969 si svůj tábor skautky užily u Zemské brány, skauti hned vedle u hájovny o kousek výš (poblíž bunkru R-S 55 Palouk). Tábor v roce 1970 strávily skautky pod Potštejnem (na louce u Vochtánky) a skauti v údolí Moravské Sázavy u Lanškrouna. Opět zasáhla Komunistická strana a činnost Junáka byla na dlouhou dobu, nejen v Žamberku, přerušena.

 

Tábor skautů - Václavova Seč, 2010

Tábor skautů – Václavova Seč, 2010

Po Sametové revoluci v roce 1989 byl Junák rychle obnoven a již v létě 1990 vyrazili skauti a skautky z našeho střediska na tábor ke Štítům. Od té doby nás na žamberecku bylo stále víc (přes 190) a naše činnost se mohla plně věnovat výchově dětí v duchu skautské metody.

V současné době má žamberské středisko 127 členů ve třech oddílech (1. oddíl skautů, 1. oddíl skautek, Kmen dospělých). Scházíme se ve dvou pronajatých klubovnách a dvou vlastních, které nám už začínají být těsné – více na stránce Nová klubovna.

 

Tábor 2013, Sudslava

Tábor 2013, Sudslava