Tábořiště Václavova Seč

Obsazené termíny: 3.7.-17.7.2021, 17.7.-31.7.2021, 31.7.-7.8.2021

Naše tábořiště na Václavově Seči se nachází v krásné přírodě Orlických hor, je dobře dostupné po turistických trasách a v jeho blízkosti naleznete i zajímavé historické oblasti (pohraniční opevnění, kostel Neratov).

Tato stránka je určena především zájemcům o pobyt na našem tábořišti. Informace jsme proto rozdělili do několika částí:

 • umístění a fotografie tábořiště,
 • manuál používání tábořiště na Václavově Seči aneb jak to tam chodí,
 • obecná pravidla podnájmu tábořiště,
 • ceník pronájmu tábořiště i s jeho vybavením,
 • rezervace, kontakt a další postup.

Umístění a fotografie tábořiště

Pohled na stany

Pohled na stany

Rybník hned vedle tábora

Rybník hned vedle tábora

Panorama - 360 st. (po kliknutí se obrázek zvětší)

Panorama – 360 st. (po kliknutí se obrázek zvětší)

Manuál používání tábořiště na Václavově Seči aneb jak to tam chodí

 1. Tábořiště je na území Přírodního parku Rokytenky a Hvězdné, je proto nutné používat ekologicky šetrné mycí prostředky – na nádobí i na lidi.
 2. Tábořiště je dostupné autem po nezpevněné polní cestě, doporučujeme vozy s vyšším podvozkem, v době dešťů je potom nutné parkovat cca 500m od tábořiště (jinak lze mít automobily téměř v táboře).
 3. Na tábořišti není k dispozici pitná voda, tu je nutné dovážet v barelech z nedalekého veřejného vodovodu (nutné auto s vozíkem, vozík lze zapůjčit). https://mapy.cz/s/puXY
 4. Na tábořišti není k dispozici elektřina.
 5. Na tábořišti není žádná pevná stavba.
 6. Na tábořišti je slabý signál pro mobilní telefony, pro lepší je nutné vyběhnout na kopec.
 7. Majitelem tábořiště je město Rokytnice v Orlických horách a Česká republika – Státní pozemkový úřad, středisko Žamberk je jeho nájemcem.
 8. Na tábořiště se vejde max. 40 – 50 lidí (cca 20 stanů a jeden hangár).
 9. Vedle tábořiště se nachází rybník, který je možné za stanovených podmínek používat ke koupání.
 10. Po dohodě si můžete zajistit dovoz pečiva na odbočku z asfaltové silnice k tábořišti.
 11. Poštu necháváme standardně posílat na poste restante do Rokytnice v Orlických horách.
 12. Nejbližším městem je Rokytnice v Orlických horách, kde se dají zajistit nákupy potravin i drobného materiálu, stejně jako likvidace odpadků nebo domluva praktického lékaře po dobu táboření.
 13. Tábořiště se pronajímá s vybavením (v závislosti na individuální domluvě):
  • kuchyň s kamny,
  • hangár – jídelna se stoly,
  • max. 23 podsadových stanů včetně plachet, postelí a podlážek,
  • kovové vojenské latríny,
  • koryta do umývárny na potoce,
  • barely na pitnou vodu,
  • vozík za auto na dovoz vody,
  • malý hangár pro ubytování vedoucích.

 

Obecná pravidla podnájmu tábořiště

Protože naše tábořiště máme v nájmu, bude se jednat o podnájemní smlouvu, kde smluvní strany budou označeny jako poskytovatel – naše středisko a dočasný uživatel – Vy.

Od dočasného uživatele (od Vás) očekáváme, že:

 • bude užívat tábořiště i materiál hospodárně a v souladu s dobrými mravy,
 • bude užívat tábořiště i materiál pouze k účelu tábora,
 • nebude tábořiště dále podnajímat,
 • bude zodpovídat za škodu způsobenou členy tábora, hosty nebo dodavateli,
 • nebude provádět žádné úpravy terénu, kácet dřeviny ani provádět podstatné stavební úpravy,
 • umožní zástupcům poskytovatele namátkovou kontrolu tábořiště za účelem dodržování pravidel podnájemní smlouvy,
 • se bude chovat k přírodě šetrně,
 • zajistí odvoz odpadků z tábořiště,
 • bude pálit a řezat jen dřevo k tomu určené,
 • nebude na podnajatém pozemku kouřit, pořádat veřejné kempy nebo konzumovat alkohol,
 • svým jednáním (např. s dodavateli v okolí) nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele.

 

Poskytovatel (naše středisko) Vám:

 • předá tábořiště i materiál v dobrém stavu, potřebném ke správnému užívání,
 • po dohodě předem stanoví termín a podmínky vrácení tábořiště,
 • ukáže a seznámí Vás s pravidly fungování tábořiště, používáním půjčeného materiálu i organizací dopravy a dovozu vody na tábořiště.

 

Ceník pronájmu tábořiště i s jeho vybavením

(ceny jsou za týden a pro rok 2020)

 • tábořiště (louka, kuchyň, koryta do umývárky) – 2 500 Kč
 • hangáry (jeden na jídelnu, druhý pro vedení) – 1 000 Kč/ks
 • podsadové stany (max. 23 ks) – 200 Kč/stan
 • vojenské kovové latríny (celkem 6 míst) – 300 Kč/3ks
 • 30 l barely na vodu (celkem cca 400 litrů) – 200 Kč/všechny
 • střediskový vozík na dovážení vody – 500 Kč

Minimální částka pronájmu je 4 000 Kč.

 

Rezervace, kontakt a další postup

Pokud se Vám tábořiště líbí a máte zájem na něm tábořit, kontaktujte telefonicky nebo mailem Šárku:

Šárka Kladivová, sarka.kladivova@gmail.com, tel. +420 774 182 051

Pokud se domluvíme na termínu a dalších podrobnostech, naše středisko připraví návrh podnájemní smlouvy. Po vzájemném odsouhlasení ho zašleme vlastníkům pozemků ke schválení. Po obdržení souhlasu spolu podepíšeme podnájemní smlouvy.

A pak už budete moct tábořit v krásné přírodě Orlických hor! 🙂