Časté dotazy

Od kolika let mohou děti chodit do našeho střediska?
Přibližně od 7 let, od první třídy. Nově od září 2018 umožňujeme chodit i dětem od 5 let.

Jak často se děti scházejí?
Jednou týdně v průběhu školního roku na družinových schůzkách, které trvají cca dvě hodiny. Zhruba jednou za měsíc se koná větší, oddílová schůzka. Od začátku července do poloviny srpna probíhají čtrnáctidenní letní tábory.

Jsou děti nějak rozděleny dle věku?
Ano, zhruba do tří skupin. Od cca 5 do 7 let (benjamínci), od cca 8 do 10 let (světlušky a vlčata) a následně pak od 11 do cca 15 let (skauti a skautky). Starší členové střediska pak pomáhají s vedením.

Potřebuje moje dítě nějaké zvláštní vybavení pro svou činnost v Junáku?
Na týdenní schůzky v klubovně potřebuje obvykle jen tužku a blok. Protože chodíme také na výpravy je vhodné mít dobré boty do přírody a batoh. Na vícedenní výpravy a tábor je to dále spacák a karimatka.

Po pár měsících, až se Vaše dítě  u nás rozkouká, je to i skautský krojbedna. Obě tyto věci jsou nutné pro skautskou činnost a tábor. S pořízením těchto věcí Vám pomůže vedoucí oddílů.

Co znamená čtyřmístné registrační číslo mého dítěte?
Každému dítěti je při registraci do našeho střediska přiděleno jedinečné čtyřmístné číslo. Tato čísla používáme například pro identifikaci plateb při registraci, táborech a v účetnictví.

Pokud je tedy při platbě toto čtyřmístné číslo vedoucím vyžadováno nezapomínejte na něj. Velmi nám tím usnadníte administrativu.