Závody v Dolní Doubrouči

19. října 2019 jsme se sešli v 6:45 v Letohradě na vlakovém nádraží. Nasedli jsme do vlaku a jeli směr Dolní Dobrouč na skautské závody. Když jsme došli na určené místo vedoucí nás přihlásili. Byli jsme rozděleni do třech hlídek po třech lidech. Do jedné hlídky se přidalo vlče z jiného střediska.

Po zapískání nástupu se po hlídkách všichni postavili do zástupů. Pořadatelé nám vysvětlili pravidla závodů. Hlídky s nižším startovním číslem vyrazily ke startu a hlídky s vyšším startovním číslem šly na stanoviště oheň, které bylo mimo trať. Tam měli za úkol přepálit pomocí tří sirek provázek uvázaný nad ohništěm.

Na trati jsme se orientovali pomocí černobílé mapy, ve které byla zaznačená stanoviště. Vyzkoušeli jsme si svou zručnost zatloukáním hřebíků. Vysílali jsme morseovku z jednoho kopce na druhý. V historii jsme spojovali rok s událostí, která se v něm stala. Poznávali jsme rostliny a  je zapisovali ve správném pořadí na papír. Vázali jsme uzle, orientovali  se na mapě pomocí buzoly a stříleli ze vzduchovky.

Po ukončení trati, jsme se mohli konečně naobědvat. Na výběr byl guláš a nebo jsme si mohli opéct špekáček na ohni.

Nakonec následovalo vyhlášení. Jedna hlídka skončila na 23. místě, další na 17. místě, a třetí hlídka na krásném 9. místě.

Všichni jsme si to moc užili.

Za skautky napsala Valerie Dolečková.

Mohlo by se vám líbit...