Skautské příměstské tábory již po čtvrté

Zeptáte-li se skauta nebo skautky ze Žamberka na co z letošních prázdnin nejraději vzpomíná, jsem si jistá, že velká spousta odpovědí se bude točit okolo skautského tábora. V paměti pěti skautských vedoucích je určitě také hluboko vrytá vzpomínka na letošní příměstské tábory, které se konaly v překrásné zahradě nedaleko areálu letiště.

Dva běhy příměstských táborů trvaly vždy týden a byly naplněny nejrůznějšími aktivitami rozvíjející vzájemnou spolupráci, otevřenost ostatním i vlastní znalosti a dovednosti. Své místo si zde tak zaslouženě našly klasické skautské činnosti, kreativní výtvarné dílničky a oblíbené stavění přístřešků v místním porostu.

Příměstské tábory pořádané skautským střediskem Žamberk lze již považovat za tradiční, neboť se konaly čtvrtý rok v řadě. Ač je léto 2020 ještě daleko, už nyní můžeme díky obrovskému zájmu veřejnosti o tuto akci přislíbit, že se i v dalším létě budou skautští vedoucí snažit připravit pro děti ze žamberecka a okolí v rámci příměstských táborů pestrý a podnětný program. Těšíme se i na vás.

 

 

Mohlo by se vám líbit...