Střediskový sněm je za námi!

V neděli 16. října se v klubovně skautek konal střediskový sněm – důležitá událost, na které delegáti sněmu (vedoucí z našeho střediska) vybrali vedení na nadcházející tři roky.snem

Střediskový sněm představuje mezník mezi funkčními obdobími a nabízí možnost ohlédnout se za tím, co se v uplynulých letech povedlo a kde jsou ještě rezervy, poděkovat všem, kteří se na chodu podíleli a promyslet plány do budoucna. Jeho podstatnou součástí jsou potom volby do vedení střediska a dalších orgánů. Letos to dopadlo následovně:

V čele střediska zůstává Martin Kroul – Mates, jeho zástupcem v tomto období bude Petr Musílek – Pedro.

Sněm zvolil také členy revizní komise, jimiž jsou Jan Týče – Sršeň (předseda), Anna Týčová a Markéta Marková – Mrkív. 

Poslední volby se týkaly delegátů na vyšší sněmy, i tady se podařilo najít zástupce střediska.

Díky všem za účast a hlavně za práci pro středisko v minulých (a snad i budoucích) letech!

——————————————————————————————————————————

Info – co je to sněm v Junáku?

Sněmy organizačních jednotek, z nichž nejnižší je středisko, jsou důležitým nástrojem v organizační struktuře Junáka. Podporují demokratické prostředí organizace a zajišťují (s větším či menším úspěchem), aby byl hlas všech slyšet až “nahoře” v tomto případě na Valném sněmu Junáka, který se uskuteční na jaře 2017 ve Velkém Meziříčí. Delegáti sněmu volí vedení střediska i členy kontrolních orgánů (revizní komise).

Latest posts by Káťa - Kateřina Zavřelová (see all)

Mohlo by se vám líbit...