Vedení schůzek i záchrana tonoucího – to jsou rádcovská setkání

radciRádcování družiny je činností nadmíru důležitou a zodpovědnou. Rádci a rádkyně mají ve výchovném systému Junáka pevné místo – připravují každý týden program na schůzky, provádí ostatní skautky a skauty (případně světlušky a vlčata) skautským světem a jsou jim oporou i vzorem.

Aby na svou funkci nebyli sami a mohli svoje nápady i starosti sdílet mezi sebou, uspořádali jsme ve středisku v uplynulém půl roce deset dvouhodinových setkání, která se tematicky týkala rádcování. Začali jsme plánováním schůzky a programu, které patří mezi nejdůležitější úkoly rádce, a postupně jsme se věnovali dílčím tématům, která na družinovkách upotřebí – následovala tedy setkání o komunikaci se družinou i s rodiči, přírodě, vodní záchraně nebo odpovědném nakládání s odpady. Další kapitolou potom byla setkání s myšlenkovým přesahem – ať už se týkala autority rádce, toho, jak ji získat a jak o ni pečovat, nebo samotných myšlenkových základů skautingu, na kterých celá organizace i jednotlivé oddíly stojí.

Setkání se pravidelně účastnilo jedenáct rádců z celého žamberského střediska a jejich zájem byl pro vedoucí dostatečnou odměnou za jejich přípravu. Před námi je již poslední setkání, na kterém celý projekt zhodnotíme a popřemýšlíme o jeho dalším případném pokračování.

Velký dík patří všem rádcům a rádkyním, kteří setkání se zápalem a nadšením navštěvovali, a hlavně pak všem vedoucím, kteří se na jejich přípravě a realizaci podíleli!

Latest posts by Káťa - Kateřina Zavřelová (see all)

Mohlo by se vám líbit...